گروه ساختمانی پارامیس پارک که به یقین جوانترین گروه ساختمانی تهران است در رده ساختمانهای لوکس مشغول فعالیت بوده و با لطف و عنایت پروردگار، راه های پیشرفت را بسیار سریع پیموده و در کنار پیشکسوتان محترم این حرفه مشغول به فعالیت می باشد

ما مدعی هستیم که هرگز راه تکرار را در پیش نگرفته و نخواهیم گرفت و این ادعا را بر پایه بناهای متفاوت در سبکهای نئو کلاسیک (پروژه فرمانیه)، کلاسیک (پروژه فرشته)، مدرن (پروژه نوریان)، HIGH TECH (پروژه آجودانیه) و ... می باشد که ایده هایشان را فاقد برچسب تکراری می دانیم.
پروژه چناران

پروژه چناران

پروژه چناران ۲

پروژه چناران ۲